Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Giải đề Ielts Writing Task 1 Cambridge 17 Test 2 Dạng mix. Đây chính là bài mẫu full của đội ngũ học thuật ISA đã được thầy giám khảo chấm xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo

Link bài giảng Youtube: Dạng mix test 2 cambridge 17

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 CAMBRIDGE 17 TEST 3 DẠNG MIX

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 CAMBRIDGE 17 TEST 3 DẠNG MIX

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 CAMBRIDGE 17 TEST 3 DẠNG MIX