ZALO

0973.897.690

HOTLINE

0973.897.690

ĐỊA CHỈ

M18 Khu phố 7, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

BASIC 1 IELTS FOR TEEN

Khoá IELTS Basic 1 for teen học trong 28 buổi, điểm đầu vào dành cho những bạn đã học những kỹ năng cơ bản của IELTS hoặc vượt qua bài test của trung tâm ở band điểm từ 3.5 đến 4.0.Sau khi kết thúc khóa học này học viên có thể tự tin chinh phục các văn bằng tiếng anh quốc tế dành cho lứa tuổi từ 12-15 tuổi (Pet, Ket….) và bắt đầu đã giải được các đề cơ bản của IELTS General ( ielts tổng quát dành cho làm việc,định cư tại nước ngoài)

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KHÓA HỌC 2

 • – Nắm chắc các cấu trúc văn phạm cơ bản thường được sử dụng trong Writing
 • – Thực hành các kỹ thuật Reading & Listening vào bài đề thi thực tế
 • – Giải đề IELTS General (IELTS tổng quát)

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC?

 • – Những học viên test đầu vào band 4.0
 • – Đã được học khóa IELTS cơ bản
 • – Đã học xong khóa Pre Teen tại trung tâm

VIDEO HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG KHÓA HỌC

LISTENING & READING

BUỔI 1: KĨ THUẬT READING II + NGHE LUYỆN TẬP 1
  • Giới thiệu nội dung của khóa học
  • Reading: Kĩ thuật II - Đọc tìm mối liên hệ (Short passages về Việt Nam)
  • Nghe luyện tập 1 (Part 1): giải test 1 + 2 (dựa trên những thông tin liên quan đã học)
BUỔI 2: KĨ THUẬT READING II + NGHE LUYỆN TẬP 1
  • Sửa bài buổi 1
  • Reading: Kĩ thuật II - Đọc tìm mối liên hệ (Long passages về các sự kiện trên thế giới)
  • Nghe luyện tập 1 (Part 1): giải test 5 + 6 (dựa trên những thông tin liên quan đã học)
  • Nghe chép chính tả: Test 7
BUỔI 3: KĨ THUẬT READING II + NGHE LUYỆN TẬP 1
  • Sửa bài buổi 2
  • Reading: Kĩ thuật II - Đọc tìm mối liên hệ (Long passages về hiện tượng nổi tiếng của Việt Nam)
  • Nghe luyện tập 1 (Part 1): giải test 9 + 10 (dựa trên những thông tin liên quan đã học)
  • Nghe chép chính tả: Test 8

   

BUỔI 4: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 1
  • Sửa bài buổi 3
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 2 (test 1)
  • Nghe luyện tập 1 (Part 1): giải test 13 + 14 (dựa trên những thông tin liên quan đã học)
BUỔI 5: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 1
  • Sửa bài buổi 4
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 2 (test 2)
  • Nghe luyện tập 1 (Part 1): giải test 13 (dựa trên những thông tin liên quan đã học)
  • Nghe chép chính tả: Test 9
  • Listening: ôn tập Part 1, chuẩn bị Mini test
BUỔI 6: READING GENERAL (SECTION 2) + MINI TEST LISTENING
  • Sửa bài buổi 5
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 2 (test 3)
  • Mini test Listening: Part 1 (kiểm tra dựa trên dạng bài và nội dung đã học)

   

BUỔI 7: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 2
  • Sửa bài buổi 6   
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 2 (test 4)
  • Nghe luyện tập 2 (Part 2): giải test 1 + 2 (dựa trên những thông tin liên quan đã học) + hướng dẫn chi tiết từng dạng bài
BUỔI 8: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 2
  • Sửa bài buổi 7
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 2 (test 5)
  • Nghe luyện tập 2 (Part 2): giải test 3 (dựa trên những thông tin liên quan đã học) + hướng dẫn chi tiết từng dạng bài
  • Nghe chép chính tả: Test 10
BUỔI 9: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 2
  • Sửa bài buổi 8
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 1 và 2 (test 6)
  • Nghe luyện tập 2 (Part 2): giải test 6 (dựa trên những thông tin liên quan đã học) + hướng dẫn chi tiết từng dạng bài
  • Nghe luyện tập 1: ôn tập Part 1 và thực hành test 14
BUỔI 10: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 2
  • Sửa bài buổi 9
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 1 và 2 (test 6)
  • Nghe luyện tập 2 (Part 2): giải test 8 (dựa trên những thông tin liên quan đã học) + hướng dẫn chi tiết từng dạng bài
  • Nghe luyện tập 1: ôn tập Part 1 và thực hành test 16
BUỔI 11: READING GENERAL (SECTION 2) + NGHE LUYỆN TẬP 2
  • Sửa bài tập buổi 11
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật giải Section 1 và 2 (test 7)
  • Nghe luyện tập 2 (Part 2): giải test 11 (dựa trên những thông tin liên quan đã học) + hướng dẫn chi tiết từng dạng bài
  • Nghe luyện tập 1: ôn tập Part 1 và thực hành test 18
  • Ôn tập chuẩn bị Final test
BUỔI 12: FINAL TEST
  • Sửa bài buổi 11

  • Final Test Listening: Part 1 và 2

  • Final Test Reading: Section 1 và 2 của đề Reading General

WRITING

BUỔI 1: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Giới thiệu nội dung của Writing trong khóa Basic 1
  • Cấu trúc: Bị động (các thì cơ bản) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng sắp xếp câu dựa trên tiếng Việt
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 2: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 1
  • Cấu trúc: Bị động (dạng đặc biệt) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng sắp xếp câu dựa trên tiếng Việt
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 3: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 2
  • Cấu trúc: Because/ Because of + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng sắp xếp câu dựa trên tiếng Việt
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 4: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 3
  • Cấu trúc: Although/ Despite + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 5: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 4
  • Cấu trúc: ôn tập Bị động, Because và Although + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 6: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 5
  • Cấu trúc: Chủ ngữ giả + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 7: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 6
  • Cấu trúc: Mệnh đề quan hệ (phần 1) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 8: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 7
  • Cấu trúc: Mệnh đề quan hệ (phần 2) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 9: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 8
  • Cấu trúc: Câu điều kiện (loại 0 + 1) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 10: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 9
  • Cấu trúc: Câu điều kiện (loại 2 + 3) + bài tập áp dụng
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
BUỔI 11: CẤU TRÚC CƠ BẢN + LUYỆN VIẾT VÀ ÔN TẬP
  • Sửa bài tập buổi 10
  • Cấu trúc: ôn tập lại các cấu trúc đã học (Bị động, Because/ Although, chủ ngữ giả, Mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện)
  • Luyện viết câu: dạng dịch câu
  • Ghi chú các từ vựng cần thiết
  • Ôn tập chuẩn bị Final test
BUỔI 12: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
  • Ôn tập
  • Final test Writing: kiểm tra về các cấu trúc ngữ pháp đã học và viết câu (sắp xếp + dịch)

SPEAKING

BUỔI 1: GIỚI THIỆU SPEAKING PART 1 + STUDY/WORK
  • Lý thuyết (số câu, những từ nên tránh…) + Xem đoạn thi mẫu
  • Thực hành chủ đề Study or Work
  • Hướng dẫn câu trả lời mẫu
BUỔI 2: SPEAKING PART 1: HOMETOWN & HOUSE
  • Thực hành chủ đề Hometown và House
  • Hướng dẫn câu trả lời mẫu
BUỔI 3: SPEAKING PART 1: NUMBERS & MATH
  • Thực hành chủ đề Numbers & Math
  • Hướng dẫn câu trả lời mẫu
BUỔI 4: SPEAKING PART 1 TEST
  • Test 1 vs. 1 với GVNN

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA KHOÁ HỌC

 • – Bên cạnh việc học trực tiếp 4 kỹ năng tại trung tâm học viên còn được học online qua hệ thống báo bài, giải đề, luyện nghe đề IELTS mỗi ngày 2 tiếng tại nhà.
 • – Được học phụ đạo 4 – 5 buổi  miễn phí
 • – Được giảng viên giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi
 • – Các hoạt động được tổ chức thường xuyên tạo niềm vui và động lực cho các bạn học viên khi học IELTS

CHI TIẾT HỌC PHÍ - LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÍ

1. Hình thức thanh toán

Bạn có thể lựa chọn 2 hình thức thanh toán như sau:

–  Nộp học phí trực tiếp tại trung tâm anh ngữ ISA

–  Thông qua hình thức chuyển khoản:

   + Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Biên Hoà

   + Số tài khoản: 0481000802008 

   + Chủ tài khoản: Tô Toàn Trung   

2. Cách thức liên hệ tư vấn

   – Bạn có thể liên hệ qua các kênh online của trung tâm anh ngữ ISA:

          + Facebook: ANH NGỮ ISA
          + Youtube channel: ANH NGỮ ISA ONLINE
          + Tiktok: https://www.tiktok.com/@ieltsisaonline?lang=vi-VN
          + Website: https://anhnguisa.edu.vn/

    – Hoặc có thể tư vấn trực tiếp tại trung tâm:

          + Địa chỉ: M18 Khu dân cư Tân Phong, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (Hẻm Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền đường Đồng Khởi)

         + Hotline: : 0973.897.690

KẾT QUẢ HỌC VIÊN

LỊCH KHAI GIẢNG

Pre Ielts Thứ 2 -6 (17h-19h)

21-11-2022

2 tháng

3,600,000đ

Pre Ielts For Teen(Học Sinh Cấp 2) Thứ 2-6 (19h-21h)

18-11-2022

3 tháng

5,000,000đ

Thông tin khóa học

BASIC 1 IELTS FOR TEEN

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học