Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KHÓA HỌC

Khóa học IELTS General tại Anh Ngữ ISA được thiết kế dành riêng cho quý học viên cần điểm IELTS đi định cư và làm việc tại Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand… Khóa học giúp học viên chinh phục điểm IELTS  General nhanh nhất đồng thời xây dựng nền tảng tiếng Anh cho mục tiêu sinh sống lâu dài ở các môi trường sử dụng tiếng Anh

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Học viên có nhu cầu sinh sống và định cư tại nước ngoài
 • Học viên có nhu cầu việc làm tại nước ngoài

VIDEO HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG KHÓA HỌC

LISTENING & READING

BUỔI 1, 2 & 3: CẢI THIỆN KỸ NĂNG

Tổng quan IELTS General

 • Bố cục đề thi ở từng kĩ năng
 • Bảng điểm IELTS và cách tính điểm

Nghe ứng dụng

 • The Alphabet

Reading chương 1: Short passages

 • Lý thuyết + hướng dẫn dựa trên Sample
 • Thực hành giải các Short passages + giải và lưu ý từ vựng

BTVN

 • Reading chương I: giải các Short passages còn lại
 • Nghe ứng dụng: giải bài tập của The Alphabets
 • Từ vựng Listening: học Nation/ nationality

Reading chương 1: Long passages

 • Hướng dẫn xác định Main idea và giải câu hỏi trắc nghiệm Monarchy in Europe
 • Thực hành 2 Long passages tiếp theo + giải và lưu ý từ vựng
 • Nghe ứng dụng: The numbers: Cardinals, Ordinals và Money

BTVN

 • Reading chương I: giải các Long passages còn lại
 • Nghe ứng dụng: giải bài tập của phần còn lại của Cardinals, Ordinals và Money
 • Từ vựng Listening: học Occupations
BUỔI 4: READING CHƯƠNG 2 & LISTENING SECTION 1

Reading chương 2: Short passages

 • Lý thuyết + hướng dẫn dựa trên Sample
 • Thực hành giải các Short passages + giải và lưu ý từ vựng

Nghe luyện tập: Section 1, dạng bài điền từ (Test 1, Section 1 và 3)

 • Hướng dẫn cách làm + xác định keywords
 • Nghe và sửa đáp án, phân tích và nghe lại dò theo script

BTVN

 • Reading chương 2: giải các Long passages
 • Nghe chép chính tả: quay clip đọc bài Education
 • Nghe luyện tập 1: Test 1, 2, 3, 4 (Section 1 và 3)
BUỔI 5: MATCHING HEADING & LISTENING SECTION 1

Reading Matching headings

 • Lý thuyết + hướng dẫn dựa trên 2 example
 • Thực hành giải Practice 1 và 2 + giải và lưu ý từ vựng

Nghe luyện tập: Section 1, dạng bài điền từ và trắc nghiệm (Test 7, Section 1 và 3)

 • Hướng dẫn cách làm + xác định keywords
 • Nghe và sửa đáp án, phân tích và nghe lại dò theo script

BTVN

 • Reading Matching headings: giải Practice 3 và 4 + dịch Practice 4 sang tiếng Việt
 • Nghe chép chính tả: Grammar
 • Nghe luyện tập 1: Test 5, 6, 7, 8 (Section 1 và 3)
 • Nghe thực hành chương 1, Unit 2 (activity 1-10)
 • Từ vựng Listening: học Places
BUỔI 6: READING GENERAL & LISTENING SECTION 1

Reading General đề 1

 • Hướng dẫn cách làm và xác định keywords
 • Giải Section 1 và 2

Listening: ôn tập Section 1 thông qua đề Mini test

BTVN

 • Reading General: giải Section 3
 • Nghe chép chính tả: quay clip đọc bài Grammar
 • Nghe luyện tập 1: Test 5, 6
 • Nghe thực hành chương 1, Unit 2 (activity 11-20)
BUỔI 7: READING GENERAL & LISTENING SECTION 2

Reading General đề 1

 •  Hướng dẫn cách làm và xác định keywords
 • Giải Section 3

Nghe luyện tập: Section 2, dạng Điền từ và Trắc nghiệm (Test 1, Section 2)

 • Hướng dẫn cách làm + thực hành nghe
 • Phân tích đáp án + dò lại theo script

BTVN

 • Reading General đề 2: giải Section 2
 • Nghe chép chính tả: Culture
 • Nghe luyện tập 1: Test 1, 2, 5, 6 (các dạng bài Section 2 tương ứng)
BUỔI 8: LISTENING SECTION 2

Nghe luyện tập: Section 2, dạng Map labelling (Test 2, Section 2/ Test 3, Section 2)

 •  Hướng dẫn cách làm + thực hành nghe
 •  Phân tích đáp án + dò lại theo script

BTVN

 • Nghe chép chính tả: Intelligence
 • Nghe luyện tập 1: các phần còn lạI
 • Nghe thực hành chương 2, Unit 3 (Activity 8-17)
 •  Ôn tập kiểm tra Reading và Listening (Section 1 và 2
BUỔI 9: MINI TEST
BUỔI 10: READING CHƯƠNG 3 & LISTENING SECTION 3

Reading chương 3 (phần Factual information)

 •  Lý thuyết + hướng dẫn Sample
 • HV tự làm 4 đoạn Short passages + sửa đáp án và lưu ý từ vựng

Kĩ thuật Listening, Unit 1

 • Lý thuyết + hướng dẫn Sample
 • HV tự nghe 2 đoạn Short passages + sửa đáp án và lưu ý từ vựng

Nghe luyện tập Section 3, Test 1

 • Hướng dẫn cách làm + thực hành nghe
 • Phân tích đáp án + dò lại theo script vựng

BTVN

 • Reading chương 3: giải Long passages từ Optical fiber đến Vaudeville
 • Nghe luyện tập Section 3, Test 1 & 2
 • Kĩ thuật Listening, Unit 1: các Long passages
BUỔI BUỔI 11: READING CHƯƠNG 3 & LISTENING SECTION 3

Building Summary

 • Thực hành giải trong 20-25 phút + sửa đáp án từng câu
 • Lưu ý từ vựng
 • Nghe luyện tập Section 3, Test 3
 • Hướng dẫn cách làm + thực hành nghe
 • Phân tích đáp án + dò lại theo script vựng

Kĩ thuật Listening, Unit 3

 • Lý thuyết + hướng dẫn Sample
 • HV tự nghe 2 đoạn Short passages + sửa đáp án và lưu ý từ vựng

BTVN

 • Reading chương 3: giải Long passages từ Coral reefs đến hết
 • Nghe luyện tập Section 3, Test 3 và 4
 • Nghe luyện tập Basic 1, Test 1 và 2
 • Kĩ thuật Listening, Unit 3: các Long passages
BUỔI 12: READING EDUCATION & LISTENING SECTION 4

Reading Education: Bright children

 • Hướng dẫn khoanh vùng từng dạng bài
 • Hướng dẫn giải từng câu
 • Lưu ý từ vựng

Listening Section 4: How turtle shells evolved twice?

 • Hướng dẫn xác định keywords
 • Thực hành nghe + phân tích đáp án + dò lại theo script

BTVN

 • Reading General Test 1: giải Section 1 và 2
 • Listening Section 4: giải hết 2 Unit còn lại
 • Nghe luyện tập Basic 1, Section 3 và 4
BUỔI 13: READING EDUCATION & LISTENING SECTION 4

Reading General: Test 2

 • Thực hành giải Section 1, 2 trong 40-45 phút + sửa đáp án từng câu
 • Lưu ý từ vựng

Listening chuyên đề Education: Test 1

 • Thực hành nghe + phân tích đáp án + dò lại theo script
  BTVN
 • Reading General: giải phần Test , Section 3
 • Listening chuyên đề Education: giải hết Test 1
 • Nghe luyện tập Basic 1, Test 5 và 6
BUỔI 14: READING EDUCATION & LISTENING SECTION 4

Reading Education: Novice and expert

 • Hướng dẫn khoanh vùng từng dạng bài
 • Thực hành giải 20-25 phút + sửa đáp án từng câu
 • Lưu ý từ vựng

Listening chuyên đề Education: Test 2

 • Thực hành nghe + phân tích đáp án + dò lại theo script

BTVN

 • Reading General (full): giải phần Test 2, Section 2
 • Nghe luyện tập Basic 1, Test 7 và 8
 • Listening full test: Test 2 và 3
 • Ôn tập chuẩn bị kiểm tra Listening và Reading

 

BUỔI 18,19 & 20: LUYỆN ĐỀ READING & LISTENING
BUỔI 21: FINAL TEST

WRITING

BUỔI 1: LOẠI TỪ & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Danh từ

 • Lý thuyết (những mục quan trọng thì dạy kĩ)
 • Bài tập thực hành (phần sắp xếp câu phía sau)

Mạo từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập thực hành

HOMEWORK

 • Sách ngữ pháp: bài tập phần Danh từ và Mạo từ
 • Viết câu học thuật: phần sắp xếp câu (1-30)
BUỔI 2: LOẠI TỪ & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Động từ + Tính từ

 •  Lý thuyết

HOMEWORK

 • Sách ngữ pháp: bài tập phần Động từ và Trạng từ
 • Homework dịch câu: phần còn lại
BUỔI 3: LOẠI TỪ & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Tính từ

 • Lý thuyết
 • Các mẫu câu so sánh (nhắc lại công thức)
 • Giải bài tập loại từ ở trang tiếp theo

HOMEWORK

 • Sách ngữ pháp: bài tập phần Tính từ
 • Viết câu học thuật: dịch câu
BUỔI 4: PARAPHRASING & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Viết câu học thuật: phần dịch câu

 • Thực hành tại lớp: tối đa đến hết câu 35
 • Lưu ý từ vựng cần thiết

Paraphrasing – phần I, II

HOMEWORK

 • Paraphrasing (I, II)
BUỔI 5: PARAPHRASING & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Viết câu học thuật: phần dịch câu

 • Thực hành tại lớp: tối đa đến hết câu 50
 • Lưu ý từ vựng cần thiết

Paraphrasing – phần III, IV

HOMEWORK

 • Paraphrasing (III, IV)
 • Viết câu học thuật: phần dịch câu (hết câu 60)
BUỔI 6: PARAPHRASING & VIẾT CÂU HỌC THUẬT

Viết câu học thuật: phần dịch câu

 • Thực hành tại lớp: tối đa đến hết câu 70
 • Lưu ý từ vựng cần thiết
  60 phút Paraphrasing – phần V + Practice các mở bài Task 2

HOMEWORK

 • Paraphrasing (V và Practice)
 • Viết câu học thuật: phần dịch câu (hết câu 80)
BUỔI 7: MINI TEST & TỔNG QUAN TASK 1

Task 1

 • Tổng quan thư + các dạng thư
 •  Band descriptors

Mini test 

HOMEWORK

 • Paraphrasing: bài tập thêm
 • Bài tập nhận diện thư
BUỔI 8: TASK 1 DẠNG REQUESTING LETTER & TỔNG QUAN TASK 2

TASK 1: dạng Requesting letters

 • Phân tích đề + sườn + bài mẫu (Formal)
 •  Lên outline 1 đề bất kỳ tại lớp (Informal)

TASK 2

 • Band descriptors
 • Những điều cần lưu ý trong task 2
 • Luyện paraphrasing mở bài task 2

HOMEWORK

 • Học sườn Requesting letters
 • Task 1: viết hoàn chỉnh đề Letter đã lên outline tại lớp
BUỔI 9: TASK 1 DẠNG REQUESTING LETTERS & TASK 2: DISCUSSION

TASK 1: dạng Requesting letters

 • Lên outline 1 đề bất kì
 • Đua tốc độ

TASK 2: dạng Discussion

 • Lý thuyết
 • Sườn + phân tích bài mẫu

HOMEWORK

 • Học sườn discussion
 • Viết lại bài task 1 đã chấm
 • Lên outline 1 đề Task 2
BUỔI 10 & 11: TASK 1 DẠNG GIVING INFORMATION & TASK 2: DISCUSSION

TASK 1: dạng Giving information letters

 • Phân tích đề + sườn + bài mẫu (Formal)
 • Lên outline 1 đề (Informal)

TASK 2: dạng Discussion

 • Sửa outline của đề phần Homework B9
 • Thực hành viết Intro và 1 đoạn Body + GV sửa kĩ từng câu

HOMEWORK

 • Viết lại task 1 đã chấm
 • Viết hoàn chỉnh đề Task 1 + Task 2
 • Lên outline 1 đề Task 2
BUỔI 12 & 13: TASK 1 DẠNG COMPLAINT LETTERS & TASK 2: 2-PART QUESTION

TASK 1: dạng Complaint letters

 •  Phân tích đề + sườn + bài mẫu
 • Lên outline 1 đề

TASK 2: dạng 2-part question (dạng 1)

 • Lý thuyết
 • Sườn + phân tích bài mẫu

HOMEWORK

 • Viết hoàn chỉnh đề Task 1 đã lên outline tại lớp
 • Viết lại các bài Task 1 + Task 2 đã chấm
 • Lên outline 1 đề Task 2
BUỔI 14 & 15: TASK 1 DẠNG THANKING / APOLOGY LETTERS & TASK 2: 2-PART QUESTION

TASK 1: dạng Thanking/ Apology letters

 •  Phân tích đề + sườn + bài mẫu (Thanking letter)
 • Lên outline 1 đề (Apology letter)

TASK 2: dạng 2-part question (dạng 2)

 • Lý thuyết
 • Sườn + phân tích bài mẫu

HOMEWORK

 • Viết hoàn chỉnh bài Task 1 đã lên outline tại lớp
 • Lên outline 1 đề Task 2
 • Viết lại bài Task1 và Task 2 đã chấm
BUỔI 16, 17 & 18: TASK 1 DẠNG APPLYING LETTERS& TASK 2: 2-PART QUESTION

TASK 1: dạng Thanking/ Apology letter

 • Lên outline 1 đề
 • Đua tốc độ

TASK 2: dạng 2-part question (dạng 2)

 • Sửa outline của đề phần Homework B15
 • Đua tốc độ

HOMEWORK

 • Viết lại bài đua tốc độ Task 1 đã chấm
 • Ôn tập sườn các dạng Task 1 và Task 2
BUỔI 19, 20, & 21: TỔNG ÔN TASK 1 & TASK 2: OPINION

TASK 1: Tổng ôn Task 1

 • Ôn tập letter dạng 1
 • Đua tốc độ 1 đề bất kì

TASK 2: dạng Opinion (dạng hoàn toàn)

 • Lý thuyết
 • Sườn + phân tích bài mẫu
 • Lên outline 1 đề tại lớp

HOMEWORK

 • Viết lại bài đua tốc độ Task 1 và Task 2 đã chấm
 • Viết hoàn chỉnh đề Task 2 đã lên outline tại lớp
 • Ôn tập sườn các dạng Task 1 và Task 2
BUỔI 22 & 23: TỔNG ÔN TASK 1 & TASK 2: OPINION

TASK 1: Tổng ôn Task 1

 • Ôn tập letter dạng 4
 • Đua tốc độ 1 đề bất kì

TASK 2: dạng Opinion (dạng một phần)

 • Sửa outline đã lên ở phần HW (theo 2 cách viết)
 • Đua tốc độ

HOMEWORK

 • Viết lại bài đua tốc độ Task 1 đã chấm
 • Ôn tập sườn các dạng Task 1 và Task 2
BUỔI 24: TỔNG ÔN TASK 1 & TASK 2: OUTWEIGHT

TASK 1: Tổng ôn Task 1

 • Ôn tập letter dạng 4
 • Đua tốc độ 1 đề bất kì

TASK 2: dạng Opinion (dạng Positive/ Negative)

 • Sửa outline đã lên ở phần HW (theo 2 cách viết)
 • Đua tốc độ

HOMEWORK

 • Viết hoàn chỉnh đề Task 2
 • Lên outline 1 đề Task 1
 • Viết lại bài đua tốc độ Task 1 đã chấm
 • Ôn tập sườn các dạng Task 1 và Task 2
BUỔI 25: TỔNG ÔN & FINAL TEST

TASK 1: Final test

 • Sửa outline Task 1 đã lên ở phần homework buổi 24
 • Đua tốc độ

TASK 2: Dạng Outweigh

 • Lý thuyết
 • Sườn + phân tích bài mẫu
 • Lên outline 1 đề tại lớp (theo cả 2 cách viết)

HOMEWORK:

 • Viết hoàn chỉnh đề Task 2
 • Viết lại bài đua tốc độ Task 1 đã chấm
 • Ôn tập sườn các dạng Task 2
BUỔI 26: FINAL TEST

TASK 2: Dạng Outweigh

 • Lên outweigh 1 đề tại lớp
 • GV hướng dẫn cách viết + cung cấp từ vựng

Task 2: Final test

SPEAKING

BUỔI 8: SPEAKING PART 1
BUỔI 15: SPEAKING PART 2 & 3
BUỔI 16 & 17: LUYỆN TẬP SPEAKING

KẾT QUẢ HỌC VIÊN

HỌC PHÍ

25.000.000 VNĐ được ưu đãi còn 20.000.000 VNĐ

1. Hình thức thanh toán Bạn có thể lựa chọn 2 hình thức thanh toán như sau:

– Nộp học phí trực tiếp tại trung tâm anh ngữ ISA
– Thông qua hình thức chuyển khoản:

+ Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Biên Hoà

+ Số tài khoản: 0481000802008

+ Chủ tài khoản: Tô Toàn Trung

2.  Cách thức liên hệ tư vấn:

– Qua các kênh online của Trung Tâm Anh Ngữ ISA:

+ Facebook: ANH NGỮ ISA
+ Youtube channel: ANH NGỮ ISA ONLINE
+ Tiktok: https://www.tiktok.com/@ieltsisaonline?lang=vi-VN
+ Website: https://anhnguisa.edu.vn/

–  Có thể tư vấn trực tiếp tại trung tâm:

Địa chỉ: M18 Khu dân cư Tân Phong, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (Hẻm Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền đường Đồng Khởi)

Hotline: : 0973.897.690

QUYỀN LỢI

Lịch khai giảng

IELTS ACADEMIC Cấp Tốc 18 – Thứ 3-5-7 (2h-4h) P.M 10-03-20243 ThángCấp Tốc 1815,000,000 20,000,000
Pre 85 IELTS Thứ 3 – 7 (17h-19h) 06-03-20242 ThángPRE 854,000,000 3,600,000
Pre 83 IELTS Thứ 2 – 6 (19h-21h) 26-2-20232 ThángPre 834,000,000 3,600,000
Pre 84 IELTS Thứ 5 – 7 (19h-21h) 29-2-20232 ThángPre 844,000,000 3,600,000
Teen 08 Thứ 3-5 (17h-19h) 25-12-20233 ThángFT 085,500,000 5,000,000
IELTS General Cấp Tốc 17 – Thứ 3-5-7 (9h-11h) A.M 21-03-20244.5 thángCấp Tốc26.000.000 20,000,000
IELTS General Cấp Tốc 16 – Thứ 2-4-6 (9h-11h) A.M 12-03-20244.5 thángCấp Tốc 1626.000.000 20,000,000
IELTS General Cấp Tốc 15 – Thứ 3-5-7 (2h-4h) P.M 29-02-20244.5 thángCấp Tốc 1526.000.000 20,000,000
IELTS General Cấp Tốc 14 – Thứ 2-4-5 (2h-4h) P.M 26-2-20234.5 thángCấp tốc 1426.000.000 20.000.000
Đang cập nhật