ZALO

0973.897.690

HOTLINE

0973.897.690

ĐỊA CHỈ

M18 Khu phố 7, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

PRE IELTS FOR TEEN

IELTS for teen là khoá học IELTS học thuật dành cho các bạn THCS vời thời gian học trong 12 buổi Reading & Listening và 12 buổi Writing với 2 giáo viên chuyên dạy các kỹ năng khác nhau. Ở khoá pre sẽ cung cấp kiến thức cơ bản của tiếng anh (bám sát sách giáo khoa lớp 6,7,8,9) là nền tảng để các bạn có thể học lên khoá cao hơn hoặc để xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên, giúp học viên nắm trọn điểm 10 môn tiếng Anh. Tất cả các khóa học trung tâm điều học trong 3 tháng nếu học nhanh thì hết khoá thứ 4 bạn có thể thi được với Band điểm là 5.0-5.5 tuỳ vào năng lực của từng bạn

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KHÓA HỌC

 • – Tạo nền tảng từng bước làm quen với các kỹ năng trong IELTS
 • – Đáp ứng đủ điểm số môn tiếng Anh trên lớp 
 • – Áp dụng cấu trúc văn phạm vào văn viết
 • – Cam kết đảm bảo kiến thức ở các kỹ năng

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC

 • – Học sinh THCS
 • – Phù hợp với những bạn đã thi hoặc có nhu cầu thi các chứng chỉ quốc tế (PET, KET,…)
 • – Học viên chuẩn bị thi đội tuyển, trường chuyên

VIDEO HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG CHI TIẾT KHOÁ PRE IELTS

LISTENING & READING

BUỔI 1: GIỚI THIỆU KỸ NĂNG READING & LISTENING
  • Reading: Kĩ thuật I - Đọc lướt lấy ý chính (Short passages)
  • Listening: Nghe ứng dụng (chữ cái) hỗ trợ Part1 đề thi IELTS
  • Những nhóm từ vựng thường gặp trong IELTS Listening Part 1 (Jobs: nghề nghiệp)
BUỔI 2: KỸ THUẬT I READING & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading: Kĩ thuật I - Đọc lướt lấy ý chính (Long passages về các hiện tượng tự nhiên)
  • Listening: Nghe ứng dụng (số đếm & số thứ tự) hỗ trợ Part 1 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 1
BUỔI 3: THỰC HÀNH KĨ THUẬT I READING & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading: Kĩ thuật I - Đọc lướt lấy ý chính (Long passages về các tác phẩm văn học và nhà văn)
  • Listening: Nghe ứng dụng (ngày/ tháng & thời gian) hỗ trợ Part 1 đề thi IELTS
BUỔI 4: DẠNG BÀI SUMMARY TRONG READING & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading: Kĩ thuật I - ôn tập
  • Thực hành dạng Summary (ở cuối của Long passages)
  • Listening: Nghe ứng dụng (số điện thoại) hỗ trợ Part 1 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 2
BUỔI 5: DẠNG BÀI MATCHING HEADINGS TRONG READING & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading: Kĩ thuật I -  Matching Headings (các đoạn dài ngắn, đơn giản)
  • Listening: Nghe ứng dụng (giá tiền) hỗ trợ Part 1 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 3
BUỔI 6: DẠNG BÀI MATCHING HEADINGS TRONG READING & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading: Kĩ thuật I -  Matching Headings (các đoạn dài, phức tạp)
  • Listening: Nghe ứng dụng (nghề nghiệp/ nơi làm việc & nơi chốn) hỗ trợ Part 1 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 4
BUỔI 7: READING GENERAL (SECTION 1) & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật đã học giải Section 1 (test 1)
  • Listening: Nghe ứng dụng (vị trí/ chỉ đường) hỗ trợ Part 1 & 2 đề thi IELTS
  • Những nhóm từ vựng thường gặp trong IELTS Listening Part 1 (Nation/ nationality: quốc gia/ quốc tịch)
BUỔI 8: READING GENERAL (SECTION 1) & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật đã học giải Section 1 (test 2)
  • Listening: Nghe ứng dụng (sở thích & thể thao) hỗ trợ Part 1 & 2 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 5
BUỔI 9: READING GENERAL (SECTION 1) & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật đã học giải Section 1 (test 3)
  • Listening: Nghe ứng dụng (đồ ăn & thể thao) hỗ trợ Part 1 & 2 đề thi IELTS
  • Những nhóm từ vựng thường gặp trong IELTS Listening Part 1 (Subjects/ fields: môn học/ lĩnh vực)
BUỔI 10: READING GENERAL (SECTION 1) & NGHE ỨNG DỤNG
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật đã học giải Section 1 (test 4)
  • Listening: Nghe ứng dụng (động vật & thú cưng) hỗ trợ Part 1 & 2 đề thi IELTS
  • Nghe chép chính tả: Test 6
BUỔI 11: READING GENERAL (SECTION 1) & ÔN TẬP
  • Reading General: áp dụng kĩ thuật đã học giải Section 1 (test 5)
  • Listening: Ôn tập các dạng thông tin đã học trong Part 1 và 2 (chữ cái, số, các nhóm từ thường gặp)
  • Reading: Ôn tập Kĩ thuật I và các dạng bài đơn giản
BUỔI 12: FINAL TEST
  • Reading: kiểm tra các dạng bài đã học (Summary và Matching headings) + Section 1 của IELTS General
  • Listening: kiểm tra nghe các thông tin liên quan đến những kiến thức đã học trong các bài đối thoại

WRITING

BUỔI 1: TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VÀ LÝ THUYẾT VỀ LOẠI TỪ CƠ BẢN
  • Giới thiệu về IELTS Writing & lộ trình học
  • Loại từ: Danh từ & Mạo từ + bài tập áp dụng
BUỔI 2: LÝ THUYẾT VỀ LOẠI TỪ CƠ BẢN & CÂU SO SÁNH
  • Sửa bài tập buổi 1
  • Loại từ: Tính từ + bài tập áp dụng
  • Ngữ pháp: Các mẫu câu so sánh + bài tập áp dụng
BUỔI 3: LÝ THUYẾT VỀ LOẠI TỪ CƠ BẢN & THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
  • Sửa bài tập buổi 2
  • Loại từ: Trạng từ + bài tập áp dụng
  • Ngữ pháp: Thì Hiện tại đơn + bài tập áp dụng
BUỔI 4: LÝ THUYẾT VỀ LOẠI TỪ CƠ BẢN & THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
  • Sửa bài tập buổi 3
  • Loại từ: Giới từ + bài tập áp dụng
  • Ngữ pháp: Thì Quá khứ đơn và bảng động từ bất quy tắc + bài tập áp dụng
BUỔI 5: LÝ THUYẾT VỀ LOẠI TỪ & ỨNG DỤNG GIỚI TỪ VÀO TASK 1
  • Sửa bài tập buổi 4
  • Loại từ: Giới từ (mục V, ứng dụng vào Writing Task 1) + bài tập áp dụng
  • Loại từ: Động từ + bài tập áp dụng
BUỔI 6: LÝ THUYẾT VỀ THÌ CƠ BẢN & BÀI TẬP WORD FORM
  • Khảo động từ bất quy tắc        
  • Sửa bài tập buổi 5
  • Ngữ pháp: Thì Hiện tại hoàn thành và bảng động từ bất quy tắc + bài tập áp dụng
  • Loại từ: áp dụng các loại từ kết hợp sử dụng sách word formation giải bài tập chia loại từ (dạng câu)
BUỔI 7: LÝ THUYẾT VỀ THÌ CƠ BẢN & BÀI TẬP WORD FORM
  • Khảo động từ bất quy tắc        
  • Sửa bài tập buổi 6
  • Ngữ pháp: Thì Quá khứ tiếp diễn + bài tập áp dụng
  • Loại từ: áp dụng các loại từ kết hợp sử dụng sách word formation giải bài tập chia loại từ (dạng câu)
BUỔI 8: LÝ THUYẾT VỀ THÌ CƠ BẢN
  • Sửa bài tập buổi 7
  • Ngữ pháp: Thì Quá khứ hoàn thành và bảng động từ bất quy tắc + bài tập áp dụng
  • Loại từ: áp dụng các loại từ kết hợp sử dụng sách word formation giải bài tập chia loại từ (dạng đoạn)
BUỔI 9: LÝ THUYẾT VỀ THÌ CƠ BẢN
  • Sửa bài tập buổi 8
  • Ngữ pháp: Thì Tương lai + bài tập áp dụng
  • Loại từ: áp dụng các loại từ kết hợp sử dụng sách word formation giải bài tập chia loại từ (dạng đoạn)
BUỔI 10: LÝ THUYẾT VỀ MẪU CÂU CƠ BẢN & LUYỆN VIẾT
  • Sửa bài tập buổi 9
  • Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) + bài tập áp dụng
  • Loại từ: áp dụng các loại từ kết hợp sử dụng sách word formation giải bài tập chia loại từ (dạng đoạn)
BUỔI 11: LUYỆN VIẾT + ÔN TẬP
  • Sửa bài tập buổi 10
  •  Luyện tập dịch câu dựa trên loại từ và thì đã học
  •  Ôn tập chuẩn bị kiểm tra (loại từ + thì + word formation)
BUỔI 12: KIỂM TRA CUỐI KHÓA
  • FINAL TEST

SPEAKING

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • – Bên cạnh việc học trực tiếp 4 kỹ năng tại trung tâm, học viên còn được học online qua hệ thống báo bài, giải đề, luyện nghe đề IELTS mỗi ngày 2 tiếng tại nhà.
 • – Được học phụ đạo 4 – 5 buổi miễn phí
 • – Được giảng viên giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi
 • – Các hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm tạo niềm vui và động lực khi học IELTS

HỌC PHÍ VÀ LIÊN HỆ TƯ VẤN

1. Hình thức thanh toán

Bạn có thể lựa chọn 2 hình thức thanh toán như sau:

 – Nộp học phí trực tiếp tại trung tâm anh ngữ ISA 
 – Thông qua hình thức chuyển khoản:

     + Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Biên Hoà

     + Số tài khoản: 0481000802008 

     + Chủ tài khoản: Tô Toàn Trung   

2. Cách thức liên hệ tư vấn:

      – Kênh online của trung tâm anh ngữ ISA:

            + Facebook: ANH NGỮ ISA
            + Youtube channel: ANH NGỮ ISA ONLINE
            + Tiktok: https://www.tiktok.com/@ieltsisaonline?lang=vi-VN
            + Website: https://anhnguisa.edu.vn/

      – Hoặc có thể tư vấn trực tiếp tại trung tâm:

           + Địa chỉ: M18 Khu dân cư Tân Phong, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (Hẻm Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền đường Đồng Khởi)

Hotline: : 0973.897.690

KẾT QUẢ HỌC VIÊN

LỊCH KHAI GIẢNG

Pre Ielts For Teen(Học Sinh Cấp 2) Thứ 2-6 (19h-21h)

18-11-2022

3 tháng

5,000,000đ

Thông tin khóa học

PRE IELTS FOR TEEN

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học:

Đăng ký khóa học