Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

LINK TẢI CÁC BỘ SÁCH IELTS:

 1. Sách Cambridge IELTS Serie: https://drive.google.com/file/d/1wgozaGhtBvW389nBRi5ar80uHIWv2cdu/view
 2. Sách IELTS Advantage: https://drive.google.com/drive/folders/1_mNKQSgfPN_ZrMHao_tFciQyQuqEtiT8
 3. Trọn bộ sách Get Ready for IELTS: https://drive.google.com/drive/folders/1MUg51mdaflNB8nzXCX4jg68uK3RaNy2L
 4. Sách The Official Cambridge Guide to IELTS: https://drive.google.com/file/d/1GE994lScTuIRNi7bC1yBTtGIZs_qf7SB/view
 5. Trọn bộ sách Mindset for IELTS: https://drive.google.com/drive/folders/1mOl7e2gl5sHe2IWN5zVwESadq8rpwY61

Để nhận thêm bộ giáo trình vui lòng điền dưới from bên dưới

  Đăng ký liên hệ

  MỘT SỐ WEBSITE LUYỆN THI IELTS MIỄN PHÍ:

  1. British Council – IELTS Preparation: https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
  2. IELTS Liz: https://ieltsliz.com/
  3. IELTS Mentor: https://www.ielts-mentor.com/
  4. Road to IELTS: https://www.roadtoielts.com/
  5. IELTS Up: https://ielts-up.com/