Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 12/3/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

Task 1: Table.

Task 2: Fewer young people choose to work in farming. What are the reasons? Should young people be encouraged to do farming work?