Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 12/6/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

Task 1: Map.

Task 2: Some people believe that pop stars deserve to earn more money than performers classical music. Others disagree. Discuss both views and give your opinion.