Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Speaking 2022 ngày 17/7/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

Part 1: work or student, leisure time, sport.

Part 2: Describe a person you follow regularly on social media or other media.

Part 3: Media.