Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 21/4/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

Part 1: Line.

Part 2: The parents of the children who break the law should be punished because they are responsible for their children’s actions. Do you agree or disagree?