Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690
Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 8/10/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.
 
Task1: Table (population New Zealand).
Task 2: The most important function of music is that it helps people reduce stress. To what extent do you agree/ disagree.